EtusivuTietoa meistä › Taidekeskuksen tehtävät

Taidekeskuksen tehtävät

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö vaalii ja edistää lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa.

Säätiön säännöt

Säätiön tehtävänä on:

  • kotimaisen ja kansainvälisen lasten ja nuorten taiteen arkistointi,
  • paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen näyttely- ja taidekasvatustoiminta,
  • kansainvälinen toiminta,
  • kokeilu- ja tutkimustoiminta,
  • koulutustoiminta.

Taidekeskuksen keskeinen tehtävä on 1970-luvun alusta lähtien karttuneen kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen kokoelmasta huolehtiminen. Muiden tehtäviensä mukaisesti taidekeskus järjestää näyttelyitä, tapahtumia, koulutusta ja työpajatoimintaa. Painopiste on visuaalisissa taiteissa. Lasten ja nuorten taidekeskus toimii yhteistyössä niin paikallisten kuin valtakunnallisten nuoriso-, taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Keskuksen kansainvälistä toimintaa ovat kansainvälisen lasten ja nuorten taiteen näyttelyjen ja kokoelman synnyttämät yhteistyö muiden vastaavien organisaatioiden kanssa sekä yhteistyö eri maiden taidekoulujen kanssa.

Taidekeskuksen näyttely- ja työpajatoiminta avaa mahdollisuuden tutkia ja kokeilla erilaisia tapoja ja menetelmiä toteuttaa taidekasvatusta kohderyhmänä niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Taidekeskus on myös foorumi taiteelliselle tutkimukselle ja kokeilevalle taiteelliselle toiminnalle. Taidekeskus tekee yhteistyötä taiteilijoiden ja taidekasvatuksen ammattilaisten kanssa antamalla mahdollisuuksia kokeilla erilaisia tapoja työskennellä lasten ja nuorten parissa ja tutkia lasten ja nuorten tekemää taidetta ja heidän tapansa toimia visuaalisen kulttuurin alueella.

Taidekeskuksen tutkimuksellisen toiminnan keskiössä on kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen kokoelma, joka tarjoaa laajan aineiston tutkia lasten ja nuorten taidetta. Aineistoa voi tutkia niin taiteellisista kuin kulttuurihistoriallisista lähtökohdista käsin. Sekä maantieteellinen kattavuus että monen eri-ikäisten lasten ja nuorten tekemät teokset tarjoavat mahdollisuuden myös vertailevaan tutkimukseen.