EtusivuToiminta › Tutkimus ja julkaisut

Tutkimus ja julkaisut

Tutkimuksellinen toiminta

Yksi Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön tehtävistä on tutkimuksellinen toiminta. Keskuksen kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen kokoelma tarjoaa erityislaatuisen ja kansainvälisestikin merkittävän aineiston tutkia lasten ja nuorten taidetta. Laaja aineistoa voi tutkia niin taiteellisista kuin kulttuurihistoriallisista lähtökohdista käsin. Sekä maantieteellinen kattavuus että monen eri-ikäisten lasten ja nuorten tekemät teokset tarjoavat mahdollisuuden myös vertailevaan tutkimukseen.Taidekeskuksen näyttely- ja työpajatoiminta avaa mahdollisuuden tutkia ja kokeilla erilaisia tapoja ja menetelmiä toteuttaa taidekasvatusta olkoon kohderyhmänä lapset ja nuoret tai aikuiset. Kohderyhmänä ovat erityisesti aikuiset, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, mutta myös kaikki muut, joita kiinnostaa lasten ja nuorten tekemä taide ja heidän tapansa toimia visuaalisen kulttuurin parissa.

Taidekeskus on myös foorumi taiteelliselle tutkimukselle ja kokeilevalle taiteelliselle toiminnalle. Taidekeskus pyrkii kehittämään yhteistyötä taiteilijoiden kanssa ja antamaan taiteilijoille mahdollisuuden kokeilla erilaisia tapoja työskennellä lasten ja nuorten parissa.

Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus

Syksyllä 2015 Lasten ja nuorten taidekeskus kokosi tutkijatyöryhmän miettimään lasten ja nuorten tuottaman kuvataiteen merkitystä, tallentamista ja tutkimusta. Varsinainen tarkastelun kohde on taidekeskuksen kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto. Työryhmän tavoitteena on ollut pohtia ja analysoida kansainvälisten näyttelyiden perinnettä ja formaattia, mutta samalla laajemminkin lasten ja nuorten tuottaman kuvallisen kulttuuriperinnön merkitystä ja käyttöä. Työryhmä tarkastelee asiaa lähinnä tutkimuksen kannalta, taidekasvatuksen sekä nuoriso- ja lapsuuden tutkimuksen näkökulmasta. Työryhmässä on jäseniä Jyväskylän, Helsingin, Lapin ja Oulun yliopistoista, Aalto-yliopistosta sekä Nuorisotutkimusverkostosta.Työryhmän työn pohjalta luotiin Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hanke, johon saatiin kolmivuotinen (2017–2019) apuraha Koneen säätiöltä. Lue lisää >>

Selvitys kansainvälisestä toiminnasta

Kesän ja syksyn 2015 aikana Lasten ja nuorten taidekeskus teki selvityksen siitä, missä määrin ja millaista kansainvälistä yhteistyötä lasten ja nuorten visuaalisen kulttuurin alalla Suomessa tehdään. Selvitys on luettavissa täällä >>

 

Julkaisutoiminta

Taidekeskus tekee julkaisuyhteistyötä eri tahojen kanssa. Taidekeskus mm. antaa kansainvälisen kokoelmansa kuvia julkaisukäyttöön.

NÄÄTSÄ II – Puolelta toiselle

Näästä II on kulttuurienvälinen taidekasvatushanke, joka toi yhteen suomalaisia ja venäläisiä nuoria opettajineen. Hankkeeseen osallistuivat Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Hämeenlinnan Visuaalisten taiteiden koulu Aimo, Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi, Vantaan sanataidekoulu, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Suomen muinaistaideseura ja Balakirevin taidekoulu Petroskoista. Hankkeen tavoitteena oli vuorovaikutuksen lisääminen kulttuurien välillä taidekasvatuksen käytäntöjä laajentamalla. Julkaisu on eräänlainen matkakertomus, joka kertoo hankkeesta sekä ohjaajien että oppilaiden näkökulmasta. Kirjan toivotaan antavan muillekin rohkeutta kansainväliseen yhteistyöhön ja ylittämään rajoja niin taidekasvatuksellisesti, kulttuurisesti kuin maantieteellisestikin. Liikkumaan puolelta toiselle.

Maailman lasten värikäs arki (2014)

Lasten ja nuorten taidekeskuksen ytimen muodostaa yli 100 000 lasten ja nuorten teosta käsittävä arkisto. Arkistoon on koottu teoksia 70-luvulta alkaen. Taidekeskus on julkaisi syksyllä 2014 ensimmäisen arkiston teoksia esittelevän kirjan. Maailman lasten värikäs arki sisältää lasten ja nuorten taideteoksia, joissa kuvataan elämää aamusta iltaan eri puolilla maapalloa. Tavalliseen päivään mahtuu lukemattomia leikkejä, harrastuksia ja arjen askareita. Teoskuvien kautta lukija pääsee tutustumaan mm. intialaisen perheen aamuaskareihin, islantilaisen koulun välitunnille, kiinalaiseen lyhtyjuhlaan ja turkkilaisiin vatsatanssijoihin. Kirja sopii lahjaksi kaiken ikäisille.

Kirjoja on myynnissä Villa Artussa ja Hyvinkään taidemuseon museokaupassa. Kirjan hinta on 25 €.


Kuvien tarinat – Artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta (2015)

Lastenoikeusjärjestö Plan Suomen julkaisussa käsitellään media- ja taidekuvia lapsen oikeuksien näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä lasten kriittistä kuvanlukutaitoa, tietoisuutta lapsen oikeukista ja ymmäsrrystä maailmasta kuvien kautta. Kirja sisältää media-, taide- ja museoalan asiantuntijoiden artikkeleita, media- ja taidekuvia sekä niihin liittyviä tehtäviä. Kirja on suunnattu erityisesti alakoulujen opettajille ja museopedagogeill, mutta soveltaen sitä voi käyttää eri vapaa-ajan ryhmissä ja ikäryhmien parissa. Kirja on osa yhteistyöhanketta, ja se on julkaistu ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Kirjassa on käytetty Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkiston kuvia ja tuottaja Päivi Venäläinen kirjoittanut siihen artikkelin lasten kuvista oppimisen ympäristönä.

Kirjan voi tilata postituskuluja vastaan osoitteesta [email protected]


Näätsä – Tän vois tehdä toisinkin! (2014)

Näätsä oli vuosina 2013–2014 toteutettu kuvataiteen ja käsityön taiteenperusopetuksen pedagoginen kehittämishanke. Hankkeen tavoite oli tutkia kuvataiteeseen ja käsityöhön liittyviä ennakko-oletuksia ja kyseenalaistaa niitä – oppia näkemään toisin. Hankkeessa olivat mukana Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Hämeenlinnan Visuaalisten taiteiden koulu Aimo, Lahden Taide- ja muotoilukoulu Taika ja Uudenmaan Taito-käsityökoulu Helmi. Lasten ja nuorten taidekeskuksen tuottaja Päivi Venäläinen toimi hankkeessa osallistuvana havainnoitsijana ja arvioijana. Hän on kirjoittanut kirjaan havainnoistaan artikkelin Näätsä, että tän vois tehdä toisinkin?
Julkaisussa on hankkeessa mukana olleiden kouluttajien ja taiteilijoiden artikkeleita, esitellään hankkeen opettajille suunnatuissa koulutuksissa sekä oppilasryhmissä toteutetut työpajat. Hankkeessa tehdyt tehtävät tarjoavat tehtävävinkkejä muille toteutettavaksi. 

Sámpi - Jätin matkassa tunturissa (2012)

Jätin matkassa tunturissa oli jatkoa Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja Uudenmaan Taito-käsityökoulu Helmin yhteiselle Jätin matkassa -kehittämishankeelle. Taide- ja kulttuurihistorian opetusmenetelmien kehittäminen ja monipuolistaminen sai uusia ulottuvuuksia yhteistyössä Karigasniemen koulun kanssa. Yhteistyö huipentui Karigasnimeen suuntautuneeseen leirikouluun ja siellä syntyneistä teoksista koottuun näyttelyyn Villa Artussa.

Julkaisu on runsaasti kuvitettu matkakertomus, josta saa monia ideoita kuvata maisemaa ja luontoa eri tekniikoin. Retki Lappiin ja saaamelaiskulttuuriin tutustuminen synnytti myös ideoita, joita toteutettiin omassa koulussa Hyvinkäällä. Julkaisussa pohditaan myös saamelaisuutta laajemmin; keitä saamelaiset ovat ja miten saamelaisuus näkyy arjessa.

Jätin matkassa (2012)

Jätin matkassa oli Opetushallituksen rahoittama Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja Uudenmaan Taito-käsityökoulu Helmin yhteinen kehittämishanke taide- ja kulttuurihistorian uusien opetusmenetelmien kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Tavoitteena oli taide- ja kulttuurihistorian, erityisesti nykytaiteen sisältöjen kokemuksellinen ja elämyksellinen integrointi opetukseen. Lasten ja nuorten taidekeskus tarjosi hankeessa luentoja ja asiantuntija-apua sekä tilat hankkeen näyttelylle ja järjesti siihen liittyviä työpajoja ja opastuksia ryhmille.

Jätin matkassa -julkaisu esittelee hankkeessa toteutettuja menetelmiä tarkastella ja tutkia maisemaa kuvataiteen ja käsityön keinoin tehtäväehdotuksineen. Kirjassa on myös artikkeleja maiseman kuvauksesta ja maisemataiteesta.

Eino Vesalainen - taidetta sydämellä

Taidetta sydämmellä

Vuonna 2012 alussa Hyvinkään taidemuseossa oli esillä Eino Vesalaisen muistonäyttely, jonka yhteydessä oli taidekeskuksen kokoama näyttely Eino Vesalaisesta taidekasvattajana. Samaan aikaan Villa Artussa oli esillä taidekeskuksen kansainvälisestä kokoelmasta koottu näyttely Eino ja maailman lapset. Näyttelyiden yhteydessä julkaistiin kirja Eino Vesalainen taidetta sydämellä, johon Raisa Laurila-Hakulinen kirjoitti artikkelin Vesalaisesta taidekasvattajana.

Lapset klriisien kuvissa -julkaisu

Lapset kriisien kuvissa

Vuonna 2010 taidekeskus oli mukana Plan Suomen vetämässä ja kustantamassa julkaisuhankkeessa Lapset kriisien kuvissa.

Plan Suomen media- ja taidekasvatusopas Lapset kriisien kuvissa käsittelee median ja taiteen antamaa kuvaa kriiseissä elävien lasten tilanteesta sekä avaa kriisikuvien taustoja, syntyä sekä niiden vaikutusta. Median ja taiteen kuvat kriiseissä elävistä lapsista kertovat myös heidän oikeuksistaan, mutta avaavat silmiä ihmisoikeuksille myös laajemmin.

Erityisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille, museopedagogeille sekä muille nuorten parissa työskenteleville suunnattu julkaisu koostuu asiantuntija-artikkeleista, taiteen ja median kuvista sekä kattavasta tehtäväosiosta. Julkaisun tavoitteena on kehittää nuorten media- ja kuvanlukutaitoja sekä lisätä tietämystä lapsen oikeuksista ja kehitysmaiden lasten asemasta.

Maksuttoman Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusoppaan voi tilata postikulujen hinnalla Planin toimistolta: kotimaa(at)plan.fi. Oppaan artikkelit ja tehtäväosio löytyvät pdf-muodossa Planin nettisivuilta osoitteesta www.plan.fi/muut-suomenkieliset-julkaisut.

Julkaisu on toteutettu yhteistyössä Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet-yksikön Kehyksen, Museopedagogisen yhdistyksen Pedaali ry:n ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen kanssa ja se on tuotettu ulkoasiainministeriön tuella.

Lapset kriisien kuvissa -julkaisun teemoihin koulutettuja Planin lapsen oikeuksien lähettiläitä on mahdollista tilata vaikkapa koululle, nuorisotalolle tai museolle. Osoitteesta www.plan.fi/lahettilaat löydät tietoa ja ohjeet maksuttoman lähettiläsvierailun tilaamiseen.

Lisätiedot: Planin kotimaan työn suunnittelija Tiina Salmio, tiina.salmio(at)plan.fi

Plan uskoo lapsiin. Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937 ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Plan toimii yhteensä 66 maassa. Lisätietoja: www.plan.fi